ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง การงด-ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การงดหรือ ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ พ.ศ.2562

7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

  1. ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย
  2. ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นคำร้องเป็นหนังสือ พร้อมด้วยสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีภาษีนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ให้มีคำสั่งงดเบี้ยปรับ
  3. การงดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย มีคำสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี

กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีค้างชำระให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านต้นฉบับ การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

อย่าหาทำ! หมอดังเตือน น้ำฝาดกล้วย ไม่ช่วยแก้ กรดไหลย้อน

น้ำฝาดกล้วย — หมอแล็บแพนด้า เพจหมอชื่อดัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเตือนเพื่อความเข้าใจถูกต้อง หลังจากมีการแชร์กันอย่างมากมาย

อุตุฯคาด ฤดูหนาว ในไทย ต.ค. ยาวถึงปีหน้า ยอดดอย,เทือกเขาหนาวจัด

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วง ฤดูหนาว ของประเทศไทย ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563 ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2564

ลุ้น กกต.จ่อลงมติฟันอาญาอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

ลุ้น กกต.จ่อลงมติฟันอาญา ! นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาการดำเนินคดี

“พี่ศรี” ชี้อาจารย์ ฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศลั่น เจอกันแน่!!

“พี่ศรี” ชี้อาจารย์ ฝ่าฝืนกฎหมาย จากกรณีที่ได้มีการชุมนุมในพื้นที่ กทม. ของกลุ่มคณะราษฎร สืบเนื่องมาจากการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม จนมาถึงวันนี้

ดูดวง ทำนายฝัน ฝันเห็นวัว วัวสีขาว วัวฝูงใหญ่ วัวตัวใหญ่

ฝันเห็นวัว ช่วงนี้คุณอาจจะกำลังมีเคราะห์ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดี จะเกิดปากเสียงกับคนในบ้านสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ใหญ่ในบ้าน เงินทอง

ส่องความน่ารัก! 3 ลูกแพนด้า ไซส์ใหญ่ ขณะท่องนิทราในส่านซี

ลูกแพนด้า ร่างยักษ์ตัวอ้วนกลมขนปุกปุยอายุได้ 2 เดือน 3 ตัว นอนหลับอย่างน่ารัก ณ ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ฉินหลิ่ง ในนครซีอัน