‘กกต.’ แจงปมราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบเงินเดือน ชี้ปรับเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน

ประกาศระเบียบเงินเดือน วันที่ 9 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้นนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศบังคับใช้เพื่อปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2560 ที่กำหนดชื่อและประเภทตำแหน่งของพนักงานประจำเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร เท่านั้น มิได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่สื่อหลายสำนักเสนอข่าวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน

เทวัญ สั่งแล้ว! ห้ามรายการผีเข้าถ่ายทำ ในวัดทั่วประเทศไทย

เทวัญ ส่งหนังสือไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดแล้วว่า ไม่อนุญาตให้รายการลักษณะแบบช่องส่องผี เข้าถ่ายทำ เพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนประวัติศาสตร์อีก

กาละแมร์ ร่วมถวายทองคำ 53 กิโล มูลค่า 94 ล้าน !! ณ. วัดพระธาตุพนม

เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยจริงๆสำหรับ กาละแมร์ พิธีกรชื่อดังที่ขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการถวายทองคำหุ้มยอด

นักธุรกิจปากีสถาน นับสิบคนแอบเนียนเดินทางเข้าไทย พบบางส่วนมีปัญหาเรื่องเอกสาร

มีรายงานข่าวระบุว่า พบ นักธุรกิจปากีสถาน 24 คน เดินเข้าไทย โดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังตรวจสอบพบว่ามีชาวปากีสถานอย่างน้อย 10 คนจากทั้งหมด 24 คน