‘หม่อมเต่า’ เตรียมแก้ปัญหาผีน้อย กางแผนคัดกรองคนไทยไปเกาหลี

“หม่อมเต่า” เผย คนไทย 6% ไม่ผ่านตม.เกาหลี วอนแรงงานระบบ EPS ทำงานครบตามสัญญา กางแผนเตรียมคัดกรองคนไทยก่อนบิน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ กระทรวงแรงงาน หม่อมเต่า หรือ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทแรงงานไทย ในระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ที่เตรียมการจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 237 คน ว่า จนถึงวันนี้ แรงงานทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกหลายครั้ง รวมไปถึงต้องฝึกฝนภาษาเกาหลีใต้ และทักษณะการทำงาน จนผ่านคัดเลือกในวันนี้ จึงขอชื่อชมในความอดทน และขอให้ใช้ความอดทนที่มีอยู่ไปใช้ในการทำงานเพราะการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เป็นแค่นักฝันแต่ต้องเริ่มด้วยการลงมือทำ ดังนั้น จึงขอให้ตั้งใจทำงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมาย และวัฒนธรรม อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งของมึนเมา หรือยาเสพติด ต้องรู้จักเก็บเงินอดออม เพื่อที่จะส่งกลับมาให้ครอบครัวในประเทศไทย ตลอดไปจนถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงาน ขอให้รักษาชื่อเสียง ทำงานให้ครบตามสัญญา เนื่องจากจะส่งผลต่อจำนวนแรงงานไทยที่จะได้เดินทางไปทำงานในรุ่นต่อๆ ไปด้วย

นอกจากนั้น หม่อมเต่ายังเปิดเผยว่า จากข้อมูลพบว่าคนไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ในทุกประเภทนั้น มีมากถึงร้อยละ 6 ที่ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งยังไม่ทราบเหตุผลว่าใช้อะไรตัดสินถึงไม่ให้คนกลุ่มนี้เข้าประเทศ จึงได้สั่งการให้ไปหารือกับประเทศปลายทาง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและแนวทางในการพิจารณาในการอนุญาตให้เข้าประเทศ จะได้นำมาปรับปรุง พร้อมคัดกรองบุคคลตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยเลย

ทางด้าน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กกจ.รักษาราชการแทนอธิบดีกกจ. กล่าวว่า แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมาย จะมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเหลือแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศกรณีประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ โดยจ่ายค่าสมาชิกกองทุนฯ 300-500 บาท/คน ตามอัตรากำหนดของประเทศที่เดินทางไปทำงาน ซึ่ง ขณะนี้มีแรงงานไทยทำงานที่เกาหลีประมาณ 190,000 คน เป็นแรงงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) 77,062 คน ในปี 2562 ประเทศไทยได้โควตาการจัดส่งแรงงานไปทำงานเกาหลีตามระบบดังกล่าว 6,000 คน ซึ่งตั้งแต่ม.ค.-ก.ย. 2562 ได้จัดส่งแรงงานไปแล้ว 3,908 คน แบ่งเป็นงานภาคอุตสาหกรรม 2,088 คน ก่อสร้าง 927 คน ภาคเกษตร/ปศุสัตว์ 460 คน และเป็นคนงานที่ได้รับการจ้างซ้ำ 334 คน มีค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 45,000 บาท/เดือน