เช็กวันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2562 ยอดรวม 2475 บาท

โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน เดิมมีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนหน้านี้การขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงแนวคิด เนื่องจากต้องเสนอแผนงานทั้งหมดให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ และเสนอต่อรัฐบาลใหม่เพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินหน้าหรือไม่

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาโครงการฯ ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคมนี้ โดยช่วงเวลาที่เงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ธันวาคม เป็นวงเงินซื้อสิ้นค้า 200-300 บาท / ค่าเดินทาง 500 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม เงินผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50-100 บาท / เงินคืนภาษี 5 %

วันที่ 18 ธันวาคม เงินช่วยค่าน้ำ 100 บาท / เงินช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท (สำหรับคนใช้น้ำ-ไฟ ไม่เกินเกณฑ์)

และเงินอีก 2 ส่วนที่จะเข้าบัตรในเดือนธันวาคม 62 ก็คือวงเงิน ค่าก๊าซหุ้งต้ม 4 บาท ต่อรอบ 3 เดือน อีกส่วนหนึ่งคือวงเงินค่าก๊าซหุ้งต้ม 100 บาท เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นหาบเร่ แผงลอย

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า ณ วันนี้ยังไม่มีการประกาศแจกเงินเพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น 500 บาท หรือ 800 บาท นอกเหนือจากนี้แต่อย่างใด