กองทัพบก แนะนำ 7 วิธีป้องกันตัวเอง จาก ไวรัสโคโรนา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทัพบกแนะนำ 7 วิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ดังนี้

1.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
2.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
3.เลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วย/ตาย
4.พักผ่อนให้เพียงพอ
5.ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอ/จาม
6.หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
7.ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค