TCAS รอบ 3 เด็กยื่นสมัครแล้ว 4 หมื่นกว่าคนหลังเปิด 2 วัน

TCAS รอบ 3 เด็กสมัครแล้ว 4 หมื่นกว่าคน ทปอ.ย้ำนักเรียนกรอกคำค้นหาชื่อสาขาวิชาสมัครให้ถูกต้อง

วันนี้ (19 เม.ย.) ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากที่ ทปอ. เปิดยื่นสมัครระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17-29 เม.ย. 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ student.mytcas.com โดยมีสาขาให้เลือกสมัครทั้งสิ้น 4,010 รายการ

หลังการเปิดรับสมัครผ่านไป 2 วัน ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 18 เม.ย 2562 เวลา 21.00 น.พบว่ามีผู้สมัคร TCAS รอบที่ 3 ทั้งหมด 42,931 คน ยืนยันการเลือกสาขาเรียบร้อยแล้ว 23,705 คน ส่วนการชำระเงินค่าสมัครในช่วงของวันที่ 17 เม.ย. รวมทั้งหมด 7,610 คน

ดร.พีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ขอให้นักเรียนทุกคนกรอกคำค้นหาชื่อสาขาวิชาสมัครที่ถูกต้อง ในการพิมพ์เพื่อค้นหาชื่อสาขาวิชา/คณะ ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเต็มทั้งหมด พิมพ์บางส่วนได้ และตามด้วย ชื่อมหาวิยาลัย เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ไม่ควรพิมพ์ตัวย่อ เช่น มข. มช. เป็นต้น