ช่วยกันซ่อมพนังกั้นน้ำ

ชาวบ้าน ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ยังคงเร่งช่วยกันซ่อมพนังกั้นน้ำ อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 หลังได้รับผลกระทบจาก “พายุโพดุล” สร้างเสียหายกว่า 30,000 ครัวเรือน และนาข้าวเกือบ 1 แสนไร่

4 กันยายน 2562 14.01 น.