นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน ร้อง ซากเรือประมงเวียดนาม

นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน ร้อง ซากเรือประมงเวียดนาม จำนวนมากที่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดเป็นของกลางที่จับกุมมา ถูกปล่อยทิ้งไว้ในทะเล ทำให้เป็นขยะทะเล ไร้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล หากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ และ ยังบดบังทัศนียภาพ การท่องเที่ยวเกาะสมุย

14.43 น. 27 กันยายน 2562