ความสวยงามของแม่นํ้าเจ้าพระยา

ความสวยงามของแม่นํ้าเจ้าพระยา ในวันแรกของเดือนกันยายน อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้ว

1 กันยายน 2562 18.55 น.