บรรยากาศภายในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรือ งานภูเขาทอง ประจำปี 2562

บรรยากาศภายในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรือ งานภูเขาทอง ประจำปี 2562 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว เดินทางนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนบรมบรรพต เพื่อความเป็นสิริมงคล

19.23 น. 5 พฤศจิกายน 2562