เช้าวันนี้ ประชาชนจำนวนมากบนรถไฟฟ้าบีทีเอสสวมใส่หน้ากากอนามัย

เช้าวันนี้ ประชาชนจำนวนมากบนรถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางไปทำงาน หลังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ยังไม่คลี่คลาย แม้มีฝนตกในกทม.และปริมณฑล ติดต่อกันเป็นวันที่ 2

10.19 น. 14 มค. 63