ภาพการแสดงอันสวยงามของ หนังใหญ่ วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ภาพการแสดงอันสวยงามของ หนังใหญ่ วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ภาพการแสดงอันสวยงามของ หนังใหญ่ วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของเมืองไทย ที่มีวิวัฒนาการมาจาก หนังตะลุง

21.02 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

#BrightToday#เวนิส#นํ้าท่วม#Picoftheday