กทม. ตอกย้ำการเป็น “มหานครของทุกคน” ถ่ายทอดผ่าน “รอง เค้ามูลคดี”

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง บอกเล่ามุมมองที่มีต่อกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ความเป็นเมืองของทุกคน” ผ่านโครงการและบริการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย

กรุงเทพมหานคร ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ อาทิ การจัดทำทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา บริการรถตู้รับส่งผู้ใช้วีลแชร์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในกรุงเทพฯ ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างง่ายดาย

เช่นเดียวกันกับคุณรอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองนี้ว่า “ผมมีความรู้สึกว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ทำให้ผู้คนมีความสุขกับการใช้ชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะว่ากรุงเทพมหานครพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของทุก ๆ คนมากขึ้นครับ”

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายบริการดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมนันทนาการรองรับคนทุกกลุ่มทุกวัยที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เปิดคลินิกผู้สูงอายุให้บริการตรวจคัดกรองโรคสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จัดรถโมบายเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพถึงในชุมชน ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อาศัยอยู่ในมหานครแห่งนี้ได้อย่างมีความสุข

#กรุงเทพฯในมุมมองใหม่ #กรุงเทพมหานคร #มหานครสำหรับทุกคน