กรมชลประทาน เผยผลสำเร็จการจัดงานนิทรรศการ 117 ปีกรมชลประทาน

ชป. เผยผลตอบรับงาน 117 ปี ดีเกินคาด ผู้เข้าร่วมกว่าหมื่นคนใน 3 วัน
กรมชลประทาน เผยผลสำเร็จการจัดงานนิทรรศการ 117 ปีกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายนที่ผ่านมา ผลตอบรับดีเกินคาดจากการมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 วันกว่า 1.1 หมื่นคน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการตลอดระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาให้ทราบนั้น มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน กว่า 10,000 คน จากบุคลากรกรมชลประทาน นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจที่ไปร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการผู้เข้าชมนิทรรศการได้ให้ความสนใจในเนื้อหาผลงานที่กรมชลประทาน ได้จัดมาแสดงเป็นอย่างดี ทำให้การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมนิทรรศการทุกกลุ่มยังได้รับความรู้ ความเข้าใจภารกิจและนวัตกรรมด้านการชลประทานมากยิ่งขึ้น

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เฉพาะภายในสังกัดกรมชลประทาน จำนวน 35 หน่วยงาน รวมงานนวัตกรรมกว่า 100 ชิ้นงาน ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ที่ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดง รวมทั้งคำแนะนำที่ได้จากวิทยากรประจำแต่ละบูธเพื่อใช้ต่อยอดในการเรียน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรยังได้ความรู้ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานในพื้นที่ของตนต่อไป และยังมีหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดนิทรรศการอีก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง จากหน่วยงานเอกชน 2 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสหกรรม

นอกจากนิทรรศการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีแล้ว กิจกรรมบนเวทียังได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานดีเช่นเดียวกัน ทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ดี ไดเดียโดน แบ่งปันกันได้” จาก อ.จตุพล ชมพูนิช และเวทีเสวนาเรื่อง “ชลประทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พลิกวิกฤต Digital Disruption สู่โอกาสการพัฒนา” ที่มี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2563 แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม ที่มีผู้เข้าร่วมฟังจนล้นบริเวณหน้าเวที รวมทั้งการถอดบทเรียน 
“สหวิทยาการ + ธรณี หมูป่า ถ้ำหลวง นางนอน” ที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจแห่งความภาคภูมิใจของกรมชลประทาน

“รู้สึกยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของการจัดนิทรรศการครั้งนี้ และมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าช่วยกันทำงานเพื่อให้กรมชลประทานมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะสร้างความมั่นคงด้านน้ำต่อไป และขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามที่ได้มุ่งหวังทุกประการ แล้วเจอกันใหม่ใน 118 ปี กรมชลประทาน” อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในตอนท้าย