สงกรานต์นี้ ใครไม่หยุด? เราหยุด!!

🌈 สงกรานต์นี้ ใครไม่หยุด❓
เราหยุดดดดดด‼

⛔ หยุด !! แต่งตัวโป๊ เปลือย อนาจารล่อแหลม นอกจากจะไม่ปลอดภัยแล้ว ยังผิดตามกฎหมายอีกด้วย

⛔ หยุด !! ออกจากบ้าน โดยไม่ปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า

⛔ หยุด !! สาดน้ำถูกอุปกรณ์ไฟฟ้า

⛔ หยุด !! สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า ขณะตัวเปียกชื้น

⛔ หยุด !! ขับขี่ยานพาหนะ ขณะมึนเมา

💧 สงกรานต์นี้ ขอให้ทุกคนเปียกปอนอย่างปลอดภัย 😊

🧡ด้วยความปรารถนาดีจาก การไฟฟ้านครหลวง🧡

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

MEA Smart Life Application …แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องไฟฟ้า http://is.gd/KlyQKF