กฟน.มุ่งพัฒนางานบริการ สร้างมาตราฐานเพื่อประชาชน ในงาน MEA SAFETY DAY : ปล่อยหมัด 28 พ.ย.60

กฟน.มุ่งพัฒนางานบริการ สร้างมาตราฐานเพื่อประชาชน ในงาน MEA SAFETY DAY : ปล่อยหมัด 28 พ.ย.60