บาร์เทอร์คาร์ด คำตอบของการแก้ปัญหาสต๊อกจม

บาร์เทอร์คาร์ด คำตอบของการแก้ปัญหาสต๊อกจม

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับสินค้าที่ขายดี หรือสินค้าที่ทำกำไรให้กับธุรกิจได้มาก แต่มักลืมนึกถึงสินค้าที่นอนนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในสต๊อก สินค้าเหล่านั้นเองที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า สต๊อกจม สต๊อกสินค้าทุกชิ้นล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น การเกิดสต๊อกจมแน่นอนว่าเงินทุนของคุณก็จะจมไปกับมันด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น

เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรู้ว่าในสต๊อกของตนเองนั้น สินค้าประเภทใดที่เป็นสต๊อกจม และมีสต๊อกจมอยู่มากเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงระยะเวลาของสต๊อกว่าอยู่ในขั้นไหนแล้วคือ สินค้าไม่มีการขายเลยเป็นเวลา 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน หรือมากกว่านั้น แล้วจึงวางแผนจัดการกับสต๊อกจมเหล่านั้นต่อไป ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ตามกลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ เช่น การลด แลก แจก แถม เป็นต้น แต่วิธีส่วนใหญ่ ต่างทำให้เกิดผลต่อกำไรที่ลดลง หรืออาจสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

บาร์เทอร์คาร์ด เล็งเห็นถึงช่องว่างของธุรกิจส่วนนี้ และมุ่งให้เจ้าของกิจการสามารถใช้บาร์เทอร์คาร์ดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบาร์เทอร์คาร์ดจะนำเสนอสินค้าของท่านไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยติดต่อยังเจ้าของกิจการโดยตรง ทำให้อำนาจและกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นไปได้เร็วขึ้น ผ่านวิธีการต่างๆ ดังนี้

  • ทีมงานฝ่ายดูแลลูกค้าที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายอีกทีมหนึ่งเพิ่มจากทีมขายที่ท่านมีอยู่แล้ว
  • งาน Trade Show ที่สมาชิกจะมาออกร้านขายสินค้ากันกว่า 250 บู้ท เป็นโอกาสที่เจ้าของกิจการจะได้พบปะ ต่อรอง และทำความรู้จักกันได้โดยตรง
  • งาน Networking ที่จะมีการจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
  • เพิ่มช่องทางการขาย เช่น ซื้อพื้นที่งานแสดงสินค้า โดยจ่ายค่าพื้นที่ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด แล้วนำสต๊อกสินค้าของตนไปขายเป็นเงินสดในงาน
  • หรือ แม้กระทั่ง ซื้อสินค้าจากสมาชิกท่านอื่นในบาร์เทอร์คาร์ด โดยการจ่ายค่าสินค้าด้วยบาร์เทอร์คาร์ด เพื่อนำมาทำเป็นสินค้าโปรโมชั่น ผลักดันให้สต๊อกจมนั้น ถูกขายออกไปในตลาดเงินสดได้เร็วขึ้น เช่น ซื้อแผ่น DVD มาแถมกับเครื่องเล่น DVD เป็นต้น
            และนี่คือ อีกหนึ่งจุดแข็งที่บาร์เทอร์คาร์ด ทำให้กับผู้ประกอบการในประเทศและร่วมพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ให้ควบคู่ไปกับสถานการณ์ปัจจุบันแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ