บาร์เทอร์คาร์ด หนทางของ “ความไม่ประมาท” ลดอัตราความล้มเหลวในธุรกิจ

บาร์เทอร์คาร์ด หนทางของ “ความไม่ประมาท” ลดอัตราความล้มเหลวในธุรกิจ

การทำธุรกิจกับการลงทุนเป็นของคู่กัน แต่การลงทุนนั้น “เสี่ยงเสมอ” ทำให้หลายครั้งการทำธุรกิจต้องใช้ “ความระมัดระวัง” ควบคู่กันไปกับความกล้าได้กล้าเสีย เรียกว่าใจถึงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องรู้จักความไม่ประมาทด้วย

ความไม่ประมาทในการทำธุรกิจเป็นอย่างไร?

ความไม่ประมาทในการทำธุรกิจ คือการคิดหน้าคิดหลัง ความระมัดระวังบนเส้นทางในการลงทุน หรือพิจารณาให้ดีก่อนลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการต้องประเมินเหตุการณ์ให้ได้ว่าการลงทุนในแต่ละครั้งมีโอกาสได้กลับมาเท่าไร หรือมีโอกาสสูญเสียมากน้อยแค่ไหน ความน่าจะเป็นคือโจทย์สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องตีให้แตก

บาร์เทอร์คาร์ด เกี่ยวอะไรกับความไม่ประมาท

ความประมาท” บนเส้นทางธุรกิจ บางครั้งคือการใช้เงินสดมากเกินไปจนกระทั่งเสียสมดุล โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่ “ขาดทุน” หากใช้จ่ายเงินสดเพื่อลงทุนมากกว่ากำไรที่ได้รับ จะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อธุรกิจได้

แต่บาร์เทอร์คาร์ด คือสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่สามารถใช้แทนเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกักเก็บเงินสดที่มีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ บาร์เทอร์คาร์ดจึงเป็นกุญแจสำคัญของ “ความไม่ประมาท” ที่คู่ควรกับผู้ประกอบการทั้งหลาย

บาร์เทอร์คาร์ด กับภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้าย

ภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาส่งผลกระทบต่อธุรกิจเสมอ ในช่วงเวลาแบบนี้การมีเงินสดสำรองไว้เป็นอะไรที่ได้เปรียบ แต่ในธุรกิจที่ใช้เงินสดไปจนหมดแล้ว ย่อมได้รับผลกระทบที่รุนแรงไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าเลวร้าย วิกฤตย่อมเกิดขึ้นได้เสมอหากในมือของผู้ประกอบการตอนนั้นไม่มีเงินสดเหลืออยู่เลย หรือมีในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

แต่บาร์เทอร์คาร์ดเป็นผู้ช่วยสำคัญในเรื่องของการ “ประหยัดเงินสด” ดังนั้นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดจึงยังคงมีเงินสดไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือในภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้าย รวมถึงการใช้สินเชื่อจากบาร์เทอร์คาร์ดจ่ายแทนเงินสดในยามฉุกเฉินได้ด้วย

บาร์เทอร์คาร์ด ขจัดความล้มเหลว

ในยามคับขันสิ่งที่ธุรกิจทั้งหลายต้องเจอก็คือ “ผลกระทบ” มีตั้งแต่ระดับน้อยไปถึงมาก และมากที่สุดอาจนำไปสู่ความ “ล้มเหลว” ที่ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ หลายธุรกิจถึงขั้น “ปิดตัวลง” โดยมีหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถแบกรับไหว เพราะเงินสดที่มีนั้นไม่เพียงพอ แต่การประหยัดเงินสดด้วยบาร์เทอร์คาร์ดจะสามารถลดอัตราความเลวร้ายเหล่านั้นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บาร์เทอร์คาร์ด = ความไม่ประมาท

  • ประหยัดเงินสด
  • ใช้เงินสดเฉพาะในยามฉุกเฉิน
  • ใช้สินเชื่อแทนเงินสดในยามฉุกเฉิน
  • สำรองเงินเพื่อทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
  • ลดอัตราความล้มเหลว

สรุปได้ว่าบาร์เทอร์คาร์ดคือแผนสำรองในธุรกิจที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารจัดการ เพื่อการดำเนินธุรกิจบนความไม่ประมาท ช่วยลดอัตราความล้มเหลวให้เหลือน้อยลงตามลำดับ