รักษาธุรกิจที่ป่วยด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

เป็นที่รู้ดีว่าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังป่วยขั้นรุนแรง พาให้ธุรกิจป่วยไปตามๆ กัน และอาการป่วยนี้ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้อย่างง่ายดาย

สำหรับวิธีการรักษาอาการป่วยที่เกิดขึ้นในธุรกิจ เชื่อว่าผู้ประกอบการแต่ละรายคงมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในวิธีรักษาที่ดีก็คือการ “ใช้เงินสดให้น้อยลง” ซึ่งช่วยให้สามารถกักเก็บเงินสดไว้ใช้ในยามจำเป็นได้ การใช้เงินสดน้อยลงอาจช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจได้ แต่ผลที่ตามมาของการใช้เงินสดที่น้อย ย่อมอาจทำให้ธุรกิจเกิดการ “ชะลอตัว” ลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากความสามารถในการลงทุนถูกจำกัดปริมาณลง ธุรกิจจึงสร้างผลผลิตได้น้อยลงตามมา ส่งผลต่อกำไรในที่สุด ทำให้การใช้เงินสดน้อยลงในธุรกิจส่งผลดีและผลเสียไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การสรรหาทางออกที่เหมาะสมกว่า จึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

ทำอย่างไรให้ใช้เงินสดน้อยลง แต่ลงทุนเท่าเดิม?

จะเป็นไปได้หรือไม่ ให้สามารถลงทุนเท่าเดิมแต่ใช้เงินสดน้อยลง คำตอบคือสามารถ “เป็นไปได้” นั่นคือการใช้เงินสดน้อยลง แต่ใช้จ่ายผ่าน “บาร์เทอร์คาร์ด” แทน เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิม โดยไม่ต้องควักเงินสดออกมาใช้ ช่วยให้ผู้ประกอบการคงความสามารถธุรกิจเอาไว้ได้ เพื่อการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีศักยภาพ

บาร์เทอร์คาร์ด รักษาอาการป่วยของธุรกิจอย่างไร?

ธุรกิจที่ป่วยจากพิษเศรษฐกิจ สามารถรักษาได้ด้วย “บาร์เทอร์คาร์ด” เพราะบาร์เทอร์คาร์ดเป็นผู้ช่วยในด้านการใช้เงินของธุรกิจ กล่าวคือช่วยให้ธุรกิจ “ประหยัดเงินสด” แล้วใช้จ่ายผ่านบาร์เทอร์คาร์ดแทน การใช้จ่ายบาร์เทอร์คาร์ดช่วยลดความเสี่ยงในธุรกิจได้ในระดับที่เหมาะสม เพราะการกักเก็บเงินสดไว้ใช้ในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพของธุรกิจโดยตรง เมื่อธุรกิจมีความมั่นคงก็จะทำให้อาการป่วยได้รับการเยียวยาในที่สุด

แต่การใช้จ่ายผ่านบาร์เทอร์คาร์ดไม่ได้ช่วยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น เพราะเมื่อธุรกิจใช้จ่ายผ่านบาร์เทอร์คาร์ดแล้วนั้น ธุรกิจสามารถชำระคืนด้วยสินค้าหรือบริการของตนเอง นั่นเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจได้มีโอกาสค้าขายในตลาดใหม่ๆ ทำให้ตลาดของธุรกิจมีขนาดที่กว้างขึ้น และมีลูกค้าเพิ่มขึ้น โอกาสในการค้าขายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อการสร้างกำไรโดยตรง ช่วยให้อาการป่วยของธุรกิจทุเลาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้บาร์เทอร์คาร์ดยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการ “ทำการตลาด” เช่น การซื้อ “สื่อโฆษณา” เพราะสามารถใช้จ่ายด้านการตลาดโดยไม่ต้องใช้เงินสดออกไปก่อน เพราะถึงแม้ว่าในเวลานั้นผู้ประกอบการจะไม่มีเงินสดในมืออยู่เลย ก็สามารถซื้อโฆษณาให้กับธุรกิจได้ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด ทำให้ธุรกิจสามารถประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะยอดขายเงินสดให้กับธุรกิจได้ โดยไม่ต้องใช้เงินสดเลยแม้แต่บาทเดียว

  • บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเยียวยาธุรกิจ ด้วยการประหยัดค่าใช้จ่าย
  • บาร์เทอร์คาร์ดช่วยรักษาอาการป่วย ด้วยการเพิ่มลูกค้าหน้าใหม่ให้ธุรกิจ
  • บาร์เทอร์คาร์ดช่วยธุรกิจด้านการตลาดและโฆษณา เพื่อเพิ่มยอดขายที่มีเสถียรภาพ

จะเห็นว่าบาร์เทอร์คาร์ดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจยามเกิดปัญหา หรือได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจได้โดยตรง และช่วยรักษาอาการป่วยของธุรกิจได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 




แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ