SACICT สร้างสังคมหัตถศิลป์ เปิดเวทีแสดงผลงาน | SACICT Craft Story ตอนที่ 11

SACICT สร้างสังคมหัตถศิลป์ เปิดเวทีแสดงผลงาน เพื่อส่งเสริมผลงานหัตถกรรมหรืองาน Craft ทาง SACICT ได้มีนโยบายในการสร้างสังคมหัตถศิลป์เพื่อเชื่อมโยงผู้สนใจในงานหัตถศิลป์และเจ้าของผลงานไว้ด้วยกัน ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นการเปิดเวทีแสดงผลงาน ให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลงานดีไซน์ใหม่ๆ ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงผลงานหัตถกรรมได้ง่ายขึ้น นำไปสู่ชิ้นงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ