กฟน.นำร่องใช้ท่อพิเศษเทคโนโลยีใหม่Microductบนเสาไฟฟ้าแก้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง : ปล่อยหมัด 3ต.ค.61

กฟน.นำร่องใช้ท่อพิเศษเทคโนโลยีใหม่ Microduct บนเสาไฟฟ้าแก้ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ