เชิญชมงาน “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”

“เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

25 ธ.ค. 61 ประกวดจัดสวนและไม้หมู่
26 ธ.ค. 61 พิธีเปิดงาน
27 ธ.ค. 61 ประกวดบอนไซ – ชวนชม
28 ธ.ค. 61 ประกวดกล้วยไม้เดี่ยว
เพลิดเพลินกับกล้วยไม้นานาพรรณ

การประกวดกล้วยไม้หลากชนิด ถ่ายรูปสวยในสวนบุปผชาติ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” เลือกซื้อกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จากเจ้าของสวนโดยตรง

 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ