จุฬาฯ เตรียมจัดเสวนา “หยุดความเครียด ภัยเงียบในเด็กปฐมวัย”

“ครุศาสตร์” จุฬาฯ ชวนฟังสัมมนาวิชาการ “หยุดความเครียด ภัยเงียบในเด็กปฐมวัย” บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็ก 30 มี.ค.นี้ 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดสัมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Stop stress! หยุดความเครียด ภัยเงียบในเด็กปฐมวัย” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประชุมสุข อาคารชวอำรุง (อาคาร 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการนำเสนอภาวะความเครียดของเด็กในปัจจุบันที่เกิดจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่การเร่งเรียน การใช้คำพูดเชิงลบ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียดได้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็กในอนาคต 

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีวิทยากรผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ดร.อรชา ตุลานันท์ ผู้เชี่ยวชาญทางพัฒนาการเด็กและครอบครัว พญ.พัทธ์ธีรา ดิษยวรรณวัฒน์ แพทย์ประจำที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน และคุณสุทธิดา ธาดานิติ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนนานาชาติ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในเพจ “Stop stress! หยุดความเครียด ภัยเงียบในเด็กปฐมวัย” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ