รับสมัครงานด่วน!!! ประกาศรับพนักงานมากความสามารถร่วมงานกับไบรท์ทีวี

ชีวิตดี ดูไบรท์ทีวี สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลไบร์ททีวี เปิดรับผู้ที่อยากจะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปกับเรา เพื่อพัฒนาวงการข่าวให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

รับสมัครงานด่วน!!!

ตำแหน่ง - บรรณาธิการข่าว 1 อัตรา 
หน้าที่รับผิดชอบ 
- วางแผนกำหนดทิศทางข่าวประจำวันและทิศทางข่าวล่วงหน้า
- บริหารจัดการ การทำงานในโต๊ะข่าว 
- มอนิเตอร์ประเด็นข่าวในช่องทางต่างๆ 
- ดูแลภาพรวมRundownข่าว
- คิดและสร้างสรรค์ประเด็น Exclusiveในข่าวและรายงานพิเศษ 
- มอบหมายและให้ทิศทางแก่ผู้สื่อข่าว ควบคุมการผลิต และตรวจทานก่อนเผยแพร่
- เขียนบทวิเคราะห์ข่าว
- ควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์และช่องทางOnline

คุณสมบัติ 
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งบรรณาธิการข่าวหรือผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว
- มีมุมมองในการเลือกข่าวทั้งข่าวกระแส และข่าวหลัก
- มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวที่หลากหลาย 
- ชอบติดตามข่าวสารและขยายประด็น
- มีประสบการณ์ในงานภาคสนามข่าว
- มีภาวะผู้นำ
- ทักษะในการเขียนดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
- สามารถเขียนวิเคราะห์ข่าว และ ทำสกู๊ป ได้
- ทำคลิปสั้นในเรื่องที่เป็นประเด็น
- มีทัศนคติที่ดี
- เป็นคนGenX ที่พร้อมจะทำงานร่วมกับคน Gen Y

ตำแหน่ง - ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว 2 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ 
- สนับสนุนการทำงานของ บก.
- บริหารจัดการทำงานในโต๊ะข่าว
- มอนิเตอร์ประเด็นข่าวในช่องทางต่างๆ
- ดูแลภาพรวมRundownข่าว
- คิดและสร้างสรรค์ประเด็น Exclusiveในข่าวและรายงานพิเศษ
- มอบหมายและให้ทิศทางแก่ผู้สื่อข่าว ควบคุมการผลิต และตรวจทานก่อนเผยแพร่
- เขียนบทวิเคราะห์ข่าว
- ควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์และช่องทางOnline

คุณสมบัติ 
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว
- มีมุมมองในการเลือกข่าวทั้งข่าวกระแส และข่าวหลัก
- มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวที่หลากหลาย
- ชอบติดตามข่าวสารและขยายประด็น
- มีประสบการณ์ในงานภาคสนามข่าว
- มีภาวะผู้นำ
- ทักษะในการเขียนดี
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
- สามารถเขียนวิเคราะห์ข่าว และ ทำสกู๊ป ได้
- ทำคลิปสั้นในเรื่องที่เป็นประเด็น
- มีทัศนคติที่ดี
- เป็นคนGenX ที่พร้อมจะทำงานร่วมกับคน Gen Y
ตำแหน่ง - ผู้สื่อข่าว 3 อัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ 
- ลงพื้นที่ทำข่าวตามที่บรรณาธิการมอบหมาย
- สัมภาษณ์ เขียนข่าว ทำสกู๊ป
- รายงานสดทางโทรทัศน์ และ บรรยายเหตุการณ์ ทางLive FB
- โพสต์ความเคลื่อนไหวของข่าวที่รับผิดชอบ บน Online Platform อย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ 
- บุคลิกดี
- มีประสบการณ์ในงานภาคสนามข่าวได้ยิ่งดี
- มีความสนใจหรือหลงใหลในประเด็นข่าวที่หลากหลาย
- ชอบติดตามข่าวสาร จับประเด็น และขยายประด็นได้
- ทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการออกเสียงภาษไทย ที่ดี
- หากใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
- มีทัศนคติที่ดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์ (ห้องกล้อง) รับด่วน
 รายละเอียดงาน
 จัดกล้องและอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
 ดูแลทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์
 ตรวจสอบระบบกล้องและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ
 ตรวจรับเช็คและบันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละวัน

 คุณสมบัติ
 1.วุฒิ ม.6 ถึง ปริญญาตรี
 2.อายุ 18 ถึง 35 ปี
 3.เพศ ชาย,หญิง
 4.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นกะได้
 5.มีความรู้ เรื่องกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายทำพอสมควร
 6.มีความรอบคอบ ระมัดระวัง
 7.มีใจบริการ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตำแหน่ง Playlist จำนวนรับ : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
ให้สัญญาณการเข้า-ออกร่วมกับ Director ในการถ่ายทอดสัญญาณ On Air

คุณสมบัติ
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของอุปกรณ์ออกอากาศ
2. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม PlayOut สำหรับการออกอากาศ
3. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่ภาพ Insert มีปัญหาได้
ตำแหน่ง Digital content writer จำนวนรับ : 4 อัตรา
 รายละเอียดงาน
 เขียนข่าวหรือคอนเทนต์ออนไลน์

คุณสมบัติ
 1. มีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าวหรือบทความข่าว
 2. รู้จักการใช้งานสื่อออนไลน์ และรู้จักแหล่งข้อมูลในการหาข่าวออนไลน์
 3. มีความรอบรู้และสนใจความเป็นไปในสังคม สามารถสร้างสรรค์ content เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชมในเวบไซต์หรือ Social media อื่นของ ไบรท์ ทีวี
 4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
ตำแหน่ง พนักงานขาย จำนวนมาก (ด่วนมาก!!)
 รายละเอียดงาน
 ดูแลและติดตามลูกค้าฝ่ายขาย รับผิดชอบงานขาย ประเมินผลและพัฒนางานขายของบริษัท

คุณสมบัติ
 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 3. บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. มีเป้าหมาย ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้าในชีวิต
 5. รายได้ดี
ตำแหน่งกราฟฟิก  จำนวนรับ : 3 อัตรา
 รายละเอียดของงาน:
 ออกแบบกราฟฟิกลง Social media

คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง และไม่จำกัดอายุ
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 3. สามารถใช้โปรแกรมหลักๆ ได้ดังนี้
 - Photoshop (Good or Advanced)
 - Illustrator (Good or Advanced)
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์
 6. มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์
 7. ชอบทำงานที่หลากหลาย ไม่จำเจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

รายละเอียดงาน
1. จำนวนรับ : หลายอัตรา 
2.  รูปแบบงาน : ประจำ
3. เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ
1. ตัดต่อได้ มองภาพเป็น มีใจรักต่องาน สนใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
2. เพศ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ตรงต่อเวลา
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้
6. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้
7. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลา และสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะความกดดันสูง
8. มีความรู้ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro , Edius , Adobe Photoshop

 เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ   2 อัตรา
 รายละเอียดของงาน
 1. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบออกอากาศ เช่น เครื่อง PC, Server ,อุปกรณ์ Network , อุปกรณ์ต่อพ่วง, สายสัญญาณต่าง ๆ
 2. ดูแลระบบ Storage Server และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกอากาศ
 3. สามารถดูแลตลอดจนแก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบออกอากาศในบริษัทและ Support ในด้านต่างๆตามที่ User Request ได้
 4. จัดทำงานเอกสาร คู่มือ Report, รับแจ้งปัญหา และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติ
 1. จบปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 2.  มีประสบการณ์ด้านการข่าว หรือ การผลิต รายการข่าว สิ่งพิมพ์ หรือออนไลน์
 3. ขยัน อดทน กระตือรือร้น พร้อมลุยสนามข่าว
 4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
 5. มีความรอบรู้และสนใจความเป็นไปในสังคม
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้
 7. มีใจรักงานบริการ (Service Mind)  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและรักษาความปลอดภัย  1 อัตรา
 
รายละเอียดของงาน
1. ตรวจความเรียบร้อย ภายใน/นอก ของอาคารโดยรอบ 
2. ตรวจรถเข้า-ออก และ บุคคลภายนอกและผู้ที่มาติดต่อกับบริษัททุกครั้ง 
3. พร้อมรับคำแนะนำและปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เป็นในแนวทางเดียวกัน 
4. มีความพฤติกรรมเรียบร้อย ยิ้มแย้มต้อนรับ 
5. แต่งกายเครื่องแบบของบริษัทจัดไว้ในการปฎิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 
6. ดูแลความเรียบร้อยอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม(เฉพาะกิจ)

คุณสมบัติ 
1. ทำงานเป็นรอบเวลาที่กำหนดได้ 
2. มีใจรักการบริการ ขยัน มีวินัย และรับผิดชอบต่องาน
รับสมัครงานด่วน!!!
สมัครด้วยตัวเองที่ สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี

223/2  ถ.แจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ไบรท์ทีวีอยู่ติดถนนใหญ่ ระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26  กับซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 24

ถ้ามาจากหลักสี่ (มุ่งหน้าปากเกร็ด) ไบรท์ทีวี จะอยู่เลยเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะประมาณ 200 เมตร
 สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 583 9595 ต่อ 847 หรือ
 ส่งใบสมัครมาที่ Email:  HR@brighttv.co.thแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ