พช.เที่ยวพอดี Season 3

บ้านหัวเขาจีน จ.ราชบุรี | พช.เที่ยวพอดี season 3 ep.2 [เต็ม]

รายการ พช.เที่ยวพอดี season 3
ตอน “บ้านหัวเขาจีน” จ.ราชบุรี ”
ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา 18.20-18.50 น.
ทาง ไบรท์ ทีวี ช่อง 20