สด ใหม่ บันเทิง

หยาดทิพย์ เผย หมดสัญญากับช่องน้อยสี ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ