ปล(อ)ดหนี้ วิถีปราชญ์

ตอนที่ 1 เรื่อง ชะนีอินดี้กับชะนีอีซี่ หญิงกล้าดีวิถีพอเพียง EP. 1/2

รายการปลอดหนี้ วิถีปราชญ์
ตอนที่ 1 เรื่อง ชะนีอินดี้กับชะนีอีซี่ หญิงกล้าดีวิถีพอเพียง EP. 1/2

ติดตามเรื่องราวความพอเพียงที่เต็มเปี่ยมอยู่ในอุดมการณ์ของชะนีอินดี้ พบกับหลักสูตรการพึ่งพาตนเองบนวิถีแห่งความพอเพียง ว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในมุมมองชีวิตให้กับชะนีอีซี่ได้อย่างไร

ติดตามชมรายการปลอดหนี้ วิถีปราชญ์
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 05.30-06.00 น. และเวลา 14.00-14.30 น.
ออกอากาศทาง Bright TV ช่อง 20

ชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/BrightTV20

#ปลอดหนี้วิถีปราชญ์ #วิถีพอเพียง #ความพอเพียง #BrightTV #ช่อง20