เดินเตร็ดเตร่! “สะพานปลา – ฟาร์มกุ้งมังกร” เมืองมะริด | เบรค 2

ติดตามช่องทางสื่อสารไบรท์ทีวี
Website: https://www.brighttv.co.th

Facebook:
https://www.facebook.com/brighttv20
https://www.facebook.com/brightnews

Twitter : https://www.twitter.com/brighttv20