รายการปลอดหนี้ วิถีปราชญ์ ตอน พึ่งพาตน พึ่งพาธรรมชาติ กำเนิดความเป็นไท EP.18/2

มาติดตามกันต่อว่า คุณปิง ปฏิญญา ว่องเจริญพืชผล จะพาไปหาคำตอบ  ผ่านบทเรียนวิถีปราชญ์ของคนต้นแบบ คุณครูเล็ก กุดวงศ์แก้ว ถึงบทเรียนแห่งการพึ่งพาธรรมชาติ และการรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อค้นหาความสุขของชีวิต และลดการเบียดเบียน สู่การสร้างประโยชน์ให้กับผืนดิน สร้างคุณค่าด้วยการเคารพธรรมชาติ

ร่วมเรียนรู้คุณค่าแห่งการรักษา และความเกื้อกูลระหว่างธรรมชาติกับชีวิต และธรรมชาติจะให้การพออยู่พอกินกับเราได้อย่างไร

ติดตามชมรายการปลอดหนี้ วิถีปราชญ์  ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.30-11.30 น. และเวลา 14.00-15.00 น. ออกอากาศทาง Bright TV ช่อง 20

ชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/BrightTV20

#ปลอดหนี้ #ปราชญ์ชาวบ้าน #อินแปง #อนุรักษ์ธรรมชาติ #รวยสุข #พึ่งพาตนเอง #เศรษฐกิจพอเพียง #BrightTV