จิตอาสา 5,800 คน ร่วมกิจกรรม “บิ๊ก คลีนนิ่ง” เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

หน่วยพระราชทานพร้อมด้วยกรุงเทพมหานครเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่ง เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บิ๊ก คลีนนิ่ง พื้นที่จัดงาน และพื้นที่ใกล้เคียงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กองทัพบกกองทัพเรือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ข้าราชการจาก
50 สำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาประมาณ 5,800 คนร่วมกิจกรรม

โดยพร้อมใจพัฒนาทำความสะอาเตามจุดที่ได้รับมอบหมาย อาทิ คูคลองเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชบพิธคลองหลอดวัดราชนัดดา อีกทั้งทำความสะอาดทางเท้าผิวจราจร จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดป้ายจราจรป้ายรถเมล์ ศาลาที่พักผู้โดยสาร และป้ายต่างๆริมถนนในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร เพื่อให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

นอกจากนี้ทำความสะอาดใน 20 เส้นทางเลียบพระนคร อาทิ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนบำรุงเมืองถนนเฟื่องนคร ถนนตะนาว ถนน 13 ห้างถนนอัษฎางค์ ถนนพระสุเมรุ ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชินี ถนนมหาราช ถนนดินสอ ถนนศิริพงษ์ถนนตรีเพชร ถนนตีทอง ถนนหลานหลวง ถนนกัลยาณมิตร ถนนนครสวรรค์ ถนนพิษณุโลก ถนนสุโขทัยและถนนราชสีมา

คลิปข่าวที่น่าสนใจ