ข่าวพระราชพิธีฯ

“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” โบกพระหัตถ์ทรงถ่ายรูปพสกนิกร ณ สีหบัญชร เฝ้าฯรับเสด็จ “ในหลวง”

06 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ และองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ผู้แทนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ก่อน เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทั้งนี้ หลังจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบกลับผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้ว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ