ข่าวพระราชพิธีฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ 10 ฉบับ

05 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ รวม 10 ฉบับ ประกอบด้วย 1.พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/015/T_0001.PDF 2.พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านรายเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/015/T_0002.PDF 3.พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ