ข่าวพระราชพิธีฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์

04 พฤษภาคม 2562

ปิติทั่วหล้ามหามงคลสยาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ท …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ