ข่าวพระราชพิธีฯ

ปีติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯทรงโพสต์ภาพ เซลฟี่คู่พระเทพ

04 พฤษภาคม 2562

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ขณะ ทรงเซลฟี่ร่วมกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ โดยทรงเขียนข้อความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #3May2019 #OnceinaLifetimeEvent #พระที่นั่งไพศาลทักษิณ”  

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ