ประวัติวันลอยกระทง 2561 ตรงกับวันไหน ประเพณีแห่งสายน้ำ

ประวัติวันลอยกระทง 2561 ตรงกับวันไหน สำหรับปีนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. ประเพณีดีงามที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งการสวดภาวนาเพื่อเป็นการขอขมา สักการะพระแม่คงคา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งดวงจันทร์ แสงเทียน และศรัทธาแห่งสายน้ำ

Loy Krathong Festival 2018

ความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (อ้างอิงตามปฏิทินจันทรคติไทย) หรือที่เราคุ้นหูกับคำว่า “วันเพ็ญเดือน 12” ตามความเชื่อโบราณเป็นการสักการะบูชาและขอขมาพระแม่คงคา มีจุดเริ่มต้นมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และยังถือการบูชาเทพ 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม อีกด้วย

ประวัติวันลอยกระทง ในไทยตามที่มีการบันทึกไว้บนศิลาจารึกหลักที่ 1 เริ่มขึ้นในสมัยสุโขทัย ช่วงรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง ระบุข้อความว่ามีการเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานรื่นเริงยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป”

ในส่วนของประวัติวันลอยกระทง ความเป็นมาของ “นางนพมาศ” คือใคร? สตรีโบราณนามว่า ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นพระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย และยังเป็นผู้คิดค้นกระทงสำหรับลอยประทีป โดยประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวบาน จนเป็นต้นแบบของกระทงใบตอง หรือดอกไม้ ในปัจจุบัน

 

เพลงวันลอยกระทง 2561

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ