มันคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ “ช่องว่างระหว่างยอดไม้” สวยจนต้องแหงนหน้าดู!!

ปรากฏการณ์ที่ใบไม้และกิ่งไม้ตรงบริเวณยอดจะเว้นที่ว่างไว้แบบนี้ เรียกว่า “Crown Shyness” มักเกิดขึ้นกับต้นไม้สายพันธุ์เดียวกัน แต่ก็พบว่าสามารถเกิดระหว่างต้นไม้คนละชนิดได้เช่นกัน นักชีววิทยาได้อธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์แบบนี้ว่า เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของต้นไม้ เพื่อป้องกันการกระจายของพวกหนอนกินใบไม้ หรือพวกแมลงต่างๆ ไม่ให้แมลงเหล่านั้นข้ามจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้

หรืออีกทฤษฎีที่วิเคราะห์ว่า เป็นความพยายามของต้นไม้ที่จะปกป้องกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดต้นของมันไม่ให้หักในกรณีที่มีลมแรง การเว้นช่องว่างไว้แบบนี้ จะทำให้กิ่งไม้ส่วนยอดของต้นที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่กระทบกันเอง

และอีกความเป็นไปได้ คือ อาจจะเป็นการเว้นช่องว่างระหว่างยอดต้นไม้ไว้ เพื่อให้แสงแดดได้ส่องสว่างลงมาอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงของต้นไม้

ใครที่ชอบเดินป่าครั้งต่อไปลองแหงนหน้าสังเกตที่ยอดต้นไม้ดู อาจจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติด้วยตาของตนเองก็เป็นไปได้

ที่มา : http://www.boredpanda.com/crown-shyness-trees-avoid-touching/