ร้องเจี๊ยก! เจ้าของรถช็อก! จอดรถนาน 10 เดือน เจอคอนโดเรียกเก็บค่าจอด? แทบอ้วก!!!

ใครเห็นก็ช็อกแน่นอนกับกระดาษที่ติดไว้หน้ารถกระบะฝุ่นเขรอะที่เจ้าของนำมาจอดไว้ในคอนโดแห่งหนึ่งนานกว่า 10 เดือน งานนี้นิติบุคคลเรียกเก็บค่าจอดรถรวมเวลาตั้งแต่วันแรกเป็นเงินทั้งสิ้น 294,280 บาท!!!

ข้อความจากนิติบุคคลระบุ “เรียนเจ้าของรถทะเบียน บ 2053 กรุณาติดต่อนิติบุคคลชั้น 11 ด่วน เนื่องจากท่านได้มีการจอดค้างลานจอดนานเกิน 10 เดอืน ซึ่งได้มีการคิดค่าจอดรถจนถึงวันที่ 22/05/61 เป็นจำนวน 284,280 บาท ตลอดจนคิดค่าจอดรถตามจริง ถ้าท่านยังไม่นำรถออกจากอาคาร กรณีท่านเจาของรถมีความประสงค์ใช้สิทธิคูปองบัตรจอดรถคอนโดฯ ทานนิติฯอนุญาตให้ใช้ 1 ใบ ต่อ 24 ชั่วโมงเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นท่านเจ้าของรถจะต้องชำระค่าจอดตามจริง”
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ