อันตราย! ควันกัญชามือสอง อย่าสูบใกล้บุคคลอื่น!

อย่าสูบใกล้บุคคลอื่นโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น ควันกัญชาอันตรายเพราะเปิดเสรี อาจทำให้คนรอบข้างสูดดมเข้าไป และได้รับควันมือสอง