เตรียมเคลื่อนพลคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

นายประสิทธิ์ชัย  หนูนวล  ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ยืนยันจะรวมพลประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ หลังพบเอกสารทางราชการ 2 ฉบับเนื้อหาไม่ตรงกัน คือ

เอกสาร เรื่องคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลหมู่บ้าน ให้นำมวลชน หมู่บ้านละ 20 คน ไปสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 15.00 นาฬิกา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ พร้อมกับข้อความระบุว่า รัฐบาลโดยฝ่ายปกครองสั่งระดมคนหมู่บ้านละ 20 คน เพื่อมาหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน รัฐบาลกำลังทำม๊อบ โดยเอาประชาชนเป็นเครื่องมือของการให้โรงไฟฟ้าถ่านหินสร้างได้ เอกสารลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นหนังสือราชการ ที่ กบ 0318 / ว 95 ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม

และเอกสารอีกฉบับหนึ่งลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ออกโดยรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัด ใจความคือให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าในพท้นที่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงาน

หนังสือทั้งสองฉบับทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และสร้างความสับสนกับประชาชนในพื้นที่
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ