Tag: กกต

เปิดงบอุดหนุนพัฒนาการเมือง พรรคไหนได้มากที่สุด

20 กรกฎาคม 2562

“กองทุนพัฒนาการเมือง” สรุปยอดเงินอุดหนุน 77 พรรค แตะ 112 ล้าน “ประชาธิปัตย์” ได้มากสุด 16 ล้าน “พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-อนาคตใหม่” 12 ล้าน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนพรรคการเมืองประจำปี 2562 โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ที่มีการอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง 77 พรรค รวมวงเงิน 112,413,603.74 บาท โดยพรรคที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนมากที่สุด อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ 16,838,239.43 บาท รองลงมาเป็นพรรคพลังประชารัฐ 12,7 …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ