กกต.ชุดใหม่

7 เสือกกต. เข้ารับตำแหน่งครบแล้ว

กกต.ถ่ายรูปครบ 7 คน หลัง “ฐิติเชฏฐ์-เลิศวิโรจน์” รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เข้ารับตำแหน่งแล้ว วันที่ 11 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต […]