กงศุล

กงสุล เตือน!คนไทย หลีกเลี่ยงประท้วงฮ่องกง ช่วงสุดสัปดาห์นี้

ประท้วงฮ่องกง วันที่ 31 ต.ค. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ออกประกาศเตือนผ่านเฟซบุ๊ก “Royal Thai Consulate-General, Hong Kong”