กทม.อากาศเลวร้าย

ฝุ่นพิษฟุ้ง! กทม.อากาศเลวร้าย อันดับ 3 ของโลก – PM 2.5 เกินค่าอื้อ

กทม.อากาศเลวร้าย อันดับ 3 ของโลก พบว่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 73 พื้นที่ เตือนใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน 23 ม.ค.