กรมการพัฒนาชุมชน

หลายพื้นที่ ปลูกผักสวนครัว น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หลายพื้นที่ขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

พช.ร่วมกับสภาสตรีฯถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ฯทรงอนุญาตให้วัดทั่วประเทศที่มีพื้นที่ว่างให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงวิกฤตโควิด-19

“พช.” จับมือ “สภาสตรีแห่งชาติฯ” มอบถุงยังชีพ และจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล

อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมชวนคนไทยทุกจังหวัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

พช. ขับเคลื่อน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พช. กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดำเนินการโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ชุดตรวจรักษาผ่าตัด

กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พช. – บ.เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง หนุนคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ไทยเบฟเวอเรจ หนุน พช. ลุยงานฝ่ากระแสโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1,200ลิตร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 1,200 ลิตร

ด่วน!! พช.ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เรียกบรรจุพัฒนากรใหม่ 100 อัตรา

2 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า พัฒนากร หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นตำแหน่ง

พช. – สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหน้ากากอนามัยผ้า 35,000 ชิ้นให้สภากาชาดไทยต้าน โควิด19

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรม

พช.จับมือ การบินกรุงเทพ หนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายสุทธิพษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1 2