กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

พช. จับมือ!กลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ท้องถิ่นสู่สากล

พช. จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่นสู่สากล สร้างโอกาส สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

34 รางวัล! กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลประกวดคลิป Check-in ที่นี่ของดี พช.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลการประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ให้ผู้ชนะรวม 34 รางวัล

ครบรอบ 58 ปี ก่อตั้ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน รับมอบเงินร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมการพัฒนาชุมชน จาก คุณศรวิษฐ์ บุญเกื้อ

ปลื้ม! กรมการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
1 2 3