กรมตำรวจภูธร

17 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของไทย

วันตำรวจแห่งชาติ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียว