Tag: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทช. แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2

25 เมษายน 2562

ทช. แถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2 “Rayong Run for Rangers and Marine Life 2019” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม เลยองวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2 “Rayong Run for Rangers and Marine Life 2019” เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมงานวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ฯ ตลอดจนให้นักวิ่งทุกท่านได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและการเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางท …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ