กรมบัญชี

กรมบัญชีกลาง แจง เรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุคืน 84,000 บาท จากยายอายุ 89 ปี

กรมบัญชีกลาง ชี้แจง กรณีการเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุคืน จำนวน 84,000 บาท เนื่องจากได้รับเงินบำนาญจากลูกชายที่เสียชีวิต เหตุคลังแสงระเบิด

กรมบัญชีกลางชี้แจงการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เริ่ม ตุลา 62

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)