กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินงบประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท เกินครึ่งแล้ว

กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้จ่ายแล้ว เป็นเงิน 2.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.37

กรมบัญชีกลาง เตือน! อย่าหลงเชื่อข่าว “เพิ่มเงินผู้รับบำนาญ-ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ”

างสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ว่า “ร่าง พ.ร.ฎ.เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญ

กรมบัญชีกลาง ห่วงใย! เพิ่มเกณฑ์ครอบครัวข้าราชการรักษา โควิด19

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคล

ผู้ว่าฯช่วยด้วย! ปลัดอบต.500คนถูกเรียกคืนเงินบำนาญย้อนหลัง10ปี

ผู้ว่าฯช่วยด้วย! ปลัด อบต. 500 คน ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมหลังถูกกรมบัญชีกลาง เรียกเงินเบี้ยบำเหน็จบำนาญคืนย้อนหลัง 10 ปี จนต้องถูกดำเนินคดี อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นับอายุราชการต่อเนื่องให้อีกด้วย

หมอเดือด! “ชมรมแพทย์ชนบท” จวก ก.คลัง ออกกฎห้ามจ้าง-ขึ้นเงินเดือนลูกจ้าง (ภาพเยอะ)

ชมรมแพทย์ชนบท และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงคัดค้านหลังกระทรวงการคลังออกระเบียบฉบับใหม่ ที่สั่งห้ามโรงพยาบาลภาครัฐ รวมทั้งโรงเรียนแพทย์และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ้างและขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ และต้องขออนุญาตจากกรมบัญชีกลางก่อน ทำให้เฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ออกมาประท้วงผ่านทางโซเชียลมีเดียจำนวนมาก