กรมพัฒนาชุมชน

พลเอก ประวิตร นำทัพแก้จนด้วย TPMAP น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ สู่ โคกหนองนา โมเดล

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ นำทัพแก้จนด้วย TPMAP และน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล

58 ปี พช.ก้าวย่างสู่ปีที่ 59 มุ่งมั่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กรมพัฒนาชุมชน : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พช. มอบประกาศเกียรติคุณ เกษียณอายุราชการ เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

อธิบดี พช. มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการเกษียณอายุราชการ และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น พร้อมน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี อย่างยิ่งใหญ่

นายกรัฐมนตรี เปิดยิ่งใหญ่งาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พช. ประกาศความสำเร็จ“ปลูกผักสวนครัว” พร้อมเดินหน้าเฟส 2 “สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน”

พช. ประกาศความสำเร็จ“ปลูกผักสวนครัว” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กว่า 12.5 ล้านครัวเรือนร่วมขับเคลื่อน 18 จังหวัดปลูกครบ 100% พร้อมเดินหน้าเฟส 2

กรมพัฒนาชุมชน เปิดตัว ‘ชุมชนต้องเที่ยว’ พร้อมรองรับด้วย Airbnb ด้านที่พักและการท่องเที่ยว

ชุมชนต้องเที่ยว คือการจัดการท่องเที่ยวเชิงเสร้างสรรค์ ให้กับ ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น และชุมชนท่องเที่ยว OTOP