กรมพัฒนาชุมชน

พช. ประกาศความสำเร็จ“ปลูกผักสวนครัว” พร้อมเดินหน้าเฟส 2 “สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน”

พช. ประกาศความสำเร็จ“ปลูกผักสวนครัว” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กว่า 12.5 ล้านครัวเรือนร่วมขับเคลื่อน 18 จังหวัดปลูกครบ 100% พร้อมเดินหน้าเฟส 2

กรมพัฒนาชุมชน เปิดตัว ‘ชุมชนต้องเที่ยว’ พร้อมรองรับด้วย Airbnb ด้านที่พักและการท่องเที่ยว

ชุมชนต้องเที่ยว คือการจัดการท่องเที่ยวเชิงเสร้างสรรค์ ให้กับ ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น และชุมชนท่องเที่ยว OTOP