กรมพิธีการทูต

กรมพิธีการทูต ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนารูปแบบป้ายทะเบียนรถและควบคุม การใช้ทะเบียนรถของบุคคล

กรมพิธีการทูต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถและควบคุมกำกับดูแล การใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถของบุคคล